Η αιολική ενέργεια αποτελεί μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε εμπορικές όσο και σε οικιακές εφαρμογές. Η αύξηση της ζήτησης ενέργειας σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες έχει καταστήσει σημαντική τη ζήτηση για αιολική ενέργεια. Η Geolympus προσφέρει μια σειρά από υπηρεσίες όπως είναι:

 

Λειτουργία και διαχείριση

Έχοντας συνεργαστεί με σημαντικούς εταίρους στον συγκεκριμένο τομέα, έχουμε την δυνατότητα να παρέχουμε τις κατάλληλες υπηρεσίες και το εξειδικευμένο προσωπικό που απαιτείται για την επιτυχή λειτουργία του έργου. Στο ίδιο πλαίσιο είμαστε σε θέση να αναλύσουμε όλες τις περιβαλλοντικές παραμέτρους ενός έργου, ώστε να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις εθνικές και διεθνείς οδηγίες καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου.

Functionality
Licensing

Αδειοδότηση εγκαταστάσεων

Η εγκατάσταση ενός αιολικού πάρκου (onshore, offshore) απαιτεί μια σειρά από συγκεκριμένες ενέργειες, περιβαλλοντικές μελέτες και άδειες προκειμένου να αποκτήσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα που απαιτούνται. Η εταιρεία μας σας παρέχει την συγκεκριμένη δυνατότητα διευκολύνοντας με τον τρόπο αυτόν την ΄γρηγορότερη υλοποίηση του έργου.

Τεχνοοικονομικές μελέτες

Μελέτη βιωσιμότητας του έργου και συγκεκριμένα προσδιορισμός του χρηματοδοτικού σχήματος και των πηγών χρηματοδότησης. Εκπόνηση των αναγκαίων τεχνικών, οικονομικών και λοιπών μελετών / εκθέσεων καθώς και κάθε άλλου υλικού τεκμηρίωσης που απαιτείται. Τέλος παρέχεται διοικητική, οικονομική και τεχνική παρακολούθηση για την υλοποίηση της επένδυσης.

Techno-economic analysis
Monitoring system

Συστήματα παρακολούθησης

Η παρακολούθηση των εγκαταστάσεων αποτελεί μια από τις κυριότερες εργασίες της Geolympus Ltd, καθιστώντας με τον τρόπο αυτόν δυνατή την πρόβλεψη της εμφάνισης σφαλμάτων, βοηθώντας παράλληλα στην βελτιστοποίηση των εργασιών συντήρησης.