Σχετικά με τα έργα που αφορούν τον τομέα της Ηλιακής Ενέργειας, η Geolympus καλύπτει όλο το φάσμα των συναφών δραστηριοτήτων, όπως μελέτες σκοπιμότητας, μηχανολογικό σχεδιασμό, χορήγηση αδειών, αιτήσεις επιχορηγήσεων, κατασκευή, δοκιμή και λειτουργία. Η εταιρεία θέλει να εισχωρήσει δυναμικά και να έχει μια συνεχή παρουσία στον συγκεκριμένο τομέα.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται, δίνονται παρακάτω:

  • Σχεδιασμός: Ανεξαρτήτως του μεγέθους του έργου, όλα τα σχέδια αρχίζουν με μια προκαταρκτική έρευνα στον χώρο μελέτης. Αποτελεί την σημαντικότερη φάση του έργου, καθώς μπορεί να επηρεάσει κάθε πτυχή του από το σχεδιασμό έως την απόδοση του έργου.
  • Κατασκευή: Η επιτυχημένη εκτέλεση και λειτουργία των συγκεκριμένων έργων βασίζεται στην εμπειρία μας και την επιτυχημένη συνεργασία με εταιρείες παγκοσμίως, παρέχοντας μας τον απαραίτητο μηχανολογικό εξοπλισμό.
  • Υπηρεσίες στον κλάδο των οικονομικών με σκοπό την ενημέρωση και καθοδήγηση των πελατών της στους μηχανισμούς χρηματοδότησης που ταιριάζουν στις απαιτήσεις τους
  • Συμφωνίες αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας
  • Επιχορηγήσεις
  • Προβλέψεις ταμειακών ροών με σκοπό την οικονομική μοντελοποίηση του έργου
  • Λειτουργία και συντήρηση: Η εταιρεία προσφέρει μεγάλη εμπειρία στη λειτουργία και συντήρηση ηλιακών συστημάτων συνεργαζόμενη με καταξιωμένες εταιρείες στον συγκεκριμένο κλάδο
  • Εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας
Solar panels (1)
Solar panels (3)