Η υδροηλεκτρική ενέργεια αποτελεί μια από τις σημαντικές ανανεώσιμες μορφές ενέργειας στις μέρες μας, με αρκετές δυνατότητες. Φαίνεται ικανή να προσφέρει και να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην εξασφάλιση μιας αξιόπιστης  πηγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Ως ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, αποτελεί έναν από τους πιο οικονομικούς τρόπους παραγωγής ενέργειας. Σημαντικό είναι να αναφερθεί πως σήμερα παρέχει σχεδόν το ένα πέμπτο της παγκόσμιας ηλεκτρικής ενέργειας. Η εταιρεία μας μπορεί να παρέχει τις εξής υπηρεσίες:

Hydroelectric power (1)

Περιβαλλοντικές μελέτες

Εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών και των απαραίτητων μέτρων που πρέπει να παρθούν, που ενδεχομένως να υπάρξουν τόσο κατά την διάρκεια όσο και μετά την ολοκλήρωση των συγκεκριμένων έργων.

06090_Wegn_Voith_Sc_44204_03 001

Συστήματα παρακολούθησης

Η παρακολούθηση των εγκαταστάσεων αποτελεί μια από τις κυριότερες εργασίες της Geolympus Ltd, καθιστώντας με τον τρόπο αυτόν δυνατή την πρόβλεψη της εμφάνισης σφαλμάτων βοηθώντας παράλληλα στην βελτιστοποίηση των εργασιών συντήρησης.

Hydroelectric power (3)

Αδειοδότηση εγκαταστάσεων

Η εγκατάσταση ενός υδροηλεκτρικού σταθμού παραγωγής ενέργειας, απαιτεί μια σειρά από διαδικασίες, περιβαλλοντικές μελέτες και άδειες με στόχο την υλοποίηση των απαραίτητων διαδικασιών που απαιτούνται, πριν την έναρξη του έργου.