Η εταιρείας μας, δύναται να σας παρέχει μια σειρά από υψηλού επιπέδου υπηρεσίες που αφορούν:

  • Την τοποθέτηση αισθητήρων και εγκατάσταση ειδικών λογισμικών για την καταγραφή και παρακολούθηση παραμέτρων που αφορούν την χρήση και κατανάλωση νερού και ενέργειας, σε επίπεδο κτηρίου ή δήμου.
  • Την παρακολούθηση των ως άνω παραμέτρων σε βάθος χρόνου, με σκοπό την σύνταξη αναφορών σε μηνιαία ή ετήσια βάση
  • Την πρόταση τεχνολογικών λύσεων με στόχο την μείωση του κόστους που αφορά τις ενεργειακές ανάγκες του οργανισμού σας καθώς και την μείωση κατανάλωσης φυσικών πόρων
Water management (1)