Η έξυπνη και πράσινη μετακίνηση αποτελεί άμεση ανάγκη για τα μεγάλα αστικά κέντρα. Κύριος στόχος της εταιρείας μας είναι:

  • Η μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης μέσω της προώθησης των πράσινων μορφών μετακίνησης, όπως τα αυτόνομα οχήματα και τα ηλεκτρικά ποδήλατα
  • Η αναβάθμιση των ΜΜΜ με νέου τύπου οχήματα, όπως τα ηλεκτρικά και του υδρογόνου
  • Η ανάπτυξη του δικτύου ποδηλατοδρόμων
  • Η εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης στάθμευσης