Μετατροπή του διοξειδίου του άνθρακα σε πλαστικό!

Credits: feed.org.ph

Ένα ισχυρό χαρτί ενάντια της κλιματικής αλλαγής δημιούργησαν επιστήμονες του Ινστιτούτου Επιστημών Χημικής Μηχανικής του ΙΤΕ στα πλαίσια του προγράμματος “Ερευνώ Δημιουργώ Καινοτομώ”. Το έργο με την επωνυμία ΒΙΟΜΕΚ, στοχεύει στην δέσμευση του CO2 με τη χρήση προηγμένων υλικών και στη συνέχεια βιομετατροπή του σε χρήσιμα χημικά και καύσιμα.

Η τεχνολογία αυτή πρόκειται να δώσει λύση στο πρόβλημα της έκλυσης μεγάλων ποσοτήτων διοξειδίου του άνθρακα από τις λιγνιτικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ. Η καινοτομία αυτής της τεχνολογίας, έγκειται στο γεγονός οτι δεν γίνεται απλά δέσμευση και αποθήκευση του CO2, αλλά και μετατροπή του σε πρώτη ύλη, όπως πλαστικά, πολυμερή και ενέργεια.

Η καινοτομία αυτή έχει ήδη τραβήξει το ενδιαφέρον μεγάλων χωρών, όπως η Κίνα η οποία παράγει τεράστιες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα μέσω της παραγωγής ενέργειας.