Η Geolympus, μέσω της εγκατάστασης ηλεκτρονικών πλατφορμών, δίνει την δυνατότητα στους πελάτες της να συλλέξουν και να διαχειριστούν μεγάλους όγκους δεδομένων σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας, τους περιβαλλοντικούς δείκτες, την κατανάλωση φυσικών πόρων και την διαχείριση απορριμμάτων.

Η καταγραφή όλων αυτών των δεδομένων, διευκολύνει σε μεγάλο βαθμό την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Συγκεκριμένα η εταιρεία μας εμπλέκεται σε θέματα όπως:

  • Τα αυτοματοποιημένα συστήματα συλλογής πληροφοριών
  • Τον εντοπισμό και καταγραφή της πληροφορίας με σκοπό την μείωση της γραφειοκρατίας και την επιτάχυνση των διοικητικών διαδικασιών
  • Την μείωση κατανάλωσης πολύτιμων πόρων και μείωση εξόδων μέσω των ηλεκτρονικών πλατφορμών
e-governance (1)
Εργαστηριακές αναλύσεις (3)