Σας καλωσορίζουμε στον ιστότοπό μας

Η εταιρία Geolympus Ltd., η οποία εδρεύει στην Κύπρο, αποτελείται από μια ομάδα γεωεπιστημόνων οι οποίοι εξειδικεύονται σε διαφορετικούς κλάδους, κάτι που τους καθιστά ικανούς να παρέχουν μια μεγάλη γκάμα υπηρεσιών οι οποίες συνδέονται με τις γεωεπιστήμες, καθώς και άλλους τομείς που συνδέονται με αυτές. Η Geolympus μπορεί να σας προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε διάφορα πεδία όπως είναι το περιβάλλον, η διαχείριση αποβλήτων, τα γεωτεχνικά, η υδρογεωλογία, οι γεωφυσικές διασκοπίσεις, όπως επίσης και η βιωσιμότητα έργων, σύμφωνα πάντα με την εξειδίκευση και τις ικανότητες των μελών της.

Η Geolympus προσανατολίζεται επίσης στην ανάπτυξη συνεργασιών με άλλες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, βιομηχανίες, Πανεπιστήμια, Ερευνητικά ιδρύματα και Δημόσιες αρχές με σκοπό την σύνταξη ερευνητικών προτάσεων και τη συμμετοχή σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης (H2020, RFCS, LIFE).

Πρωταρχικός μας στόχος είναι η δημιουργία άριστων και μακροχρόνιων επαγγελματικών σχέσεων με τους συνεργάτες και εταίρους μας. Μέσα από την διαρκή εκπαίδευση, ενημέρωση και μελέτη, τα μέλη της Geolympus, καθίστανται ικανά να ανταπεξέλθουν σε κάθε πιθανή πρόκληση, με στόχο το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσάς.

We help interesting companies create and improve industry products and services through long lasting relationships.