Σε συνεργασία με κάποια από τα καλύτερα εργαστήρια αναλύσεων, η εταιρεία μας είναι σε θέση να σας παρέχει υπηρεσίες σχετικά με την ποιότητα εδαφών, υδάτων και αέρα.

Ορισμένες από τις μετρήσεις πραγματοποιούνται επί τόπου στο πεδίο από το έμπειρο επιστημονικό προσωπικό μας, ενώ ορισμένες αποστέλλονται σε εξειδικευμένα εργαστήρια. Όλες οι μετρήσεις και οι αναφορές είναι συνυφασμένες πάντα με τα εθνικά και διεθνή πρότυπα και όρια. Επιπροσθέτως, είμαστε σε θέση να τοποθετήσουμε ειδικούς αισθητήρες για την παρακολούθηση πληθώρας παραμέτρων σε καθημερινή, μηνιαία ή ετήσια βάση.

Εργαστηριακές αναλύσεις (1)

Φυσικοχημικές αναλύσεις

Εργαστηριακές αναλύσεις (2)

Εγκατάσταση αισθητήρων