Ένας από τους τομείς που έχει δοθεί ιδιαίτερο βάρος, είναι οι σύγχρονες καλλιέργειες και οι έξυπνες τεχνολογικές λύσεις για την σωστή ανάπτυξη τους. Μέσω των καινοτόμων λύσεων έχει αλλάξει ριζικά ο τρόπος καλλιέργειας και κατανάλωσης πόρων για την ανάπτυξη τους. Σύγχρονες μέθοδοι όπως η υδροπονία, οι καλλιέργειες ακριβείας και οι κάθετες καλλιέργειες σε συνδυασμό με την ρομποτική, τεχνητή νοημοσύνη και δια-συνδεσιμότητα, δίνουν στον καλλιεργητή τα απαραίτητα εφόδια για να ελέγχει, να διαχειρίζεται και να επεμβαίνει ακόμα και από απόσταση όταν χρειαστεί.

Η Geolympus σε συνεργασία με πρωτοπόρες εταιρείες του χώρου, δύναται να σας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για την διαχείριση των καλλιεργειών μέσω τεχνολογιών αιχμής. Στόχος μας είναι:

  • Η σημαντική μείωση των χρημάτων που δαπανά ο εκάστοτε καλλιεργητής,
  • Η βελτίωση του χρόνου εργασιών
  • Η προστασία του περιβάλλοντος, μέσω της διασφάλισης των πόρων και κυρίως του νερού, καθώς και η μείωση χρήσης των λιπασμάτων και ζιζανιοκτόνων.
  • Η διατήρηση και βελτίωση της ποιότητας του εδάφους
Agriculture (2)
Agriculture (1)