Η έξυπνη διαχείριση ενέργειας σε επίπεδο πόλης ή κτιρίων αποτελεί μια από τις καινοτομίες της εποχής μας. Η Geolympus, σε άμεση συνεργασία με μεγάλες εταιρίες του κλάδου, δύναται να σας παρέχει:

  • Παρακολούθηση και διαχείριση κατανάλωσης ενέργειας μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας λογισμικού σε επίπεδο δήμου και κτηρίων (σύμφωνο δημάρχων)
  • Την εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων, τεχνητής νοημοσύνης, για την αυτόματη ρύθμιση της κατανάλωσης ενέργειας και κατανομής της ανάλογα με τις ανάγκες
  • Εγκατάσταση προηγμένων αισθητήρων για την παρακολούθηση της απόδοσης των έξυπνων κτηρίων
  • Εγκατάσταση συστημάτων έξυπνου φωτισμού