Συνεργασίες σε Διεθνές Επίπεδο

  • Μελέτη σχετικά με τις τεχνολογίες δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα σε εξαντλημένους ταμιευτήρες πετρελαίου. Στόχος ήταν η μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου με σκοπό τη συμμόρφωση των βιομηχανιών, σύμφωνα με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την κλιματική αλλαγή.

  • Έρευνα κοιτασμάτων πετρελαίου σε περιοχή της Αλβανίας.

  • Τεχνικοοικονομική μελέτη για τη μοντελοποίηση της πίεσης διοξειδίου του άνθρακα σε κοιτάσματα πετρελαίου και αερίου. Στόχος ήταν η ανάλυση της βιωσιμότητας του έργου.

  • Μελέτη με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και της διασφάλισης της ποιότητας των υδάτων, πλησίον σε μεταλλεία και ορυχεία.