Η Geolympus δίνει ιδιαίτερο βάρος στον τομέα της κλιματικής αλλαγής και της έλλειψης υδάτινων πόρων. Ως εκ τούτου, η διασφάλιση και μείωση της κατανάλωσης των πόρων αυτών σε συνδυασμό με την σωστή διαχείριση τους είναι υψίστης σημασίας για εμας. Για το λόγο αυτό, δίνεται ιδιαίτερο βάρος σε αυτό τον τομέα και σε συνεργασία με εξειδικευμένους φορείς, μπορεί να σας παρέχει:

  • Την δημιουργία ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης των υδάτινων πόρων
  • Εγκατάσταση πλατφόρμας λογισμικού με σκοπό την καταγραφή δεδομένων
  • Μελέτες υδρολογικής αυτάρκειας
  • Εγκατάσταση αισθητήρων με σκοπό τον εντοπισμό απωλειών και τυχόν βλαβών
  • Ενημέρωση πολιτών με σκοπό την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών

Εξίσου σημαντικό κομμάτι που συνδέεται άρρηκτα με τις έξυπνες πόλεις, είναι η σωστή διαχείριση των απορριμμάτων. Η εταιρεία μας είναι σε θέση να σας παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις που αφορούν:

  • Την μείωση του όγκου των σκουπιδιών που καταλήγουν στους ΧΥΤΑ, μέσω καινοτόμων λύσεων που αφορούν την ανακύκλωση και κομποστοποίηση
  • Την χρήση καινοτόμων τεχνολογιών, όπως είναι οι αισθητήρες πλήρωσης των κάδων, για την καλύτερη διαχείριση του τρόπου μεταφοράς τους