Σκοπός της Geolympus είναι η τεχνολογική αναβάθμιση των πόλεων, μέσω καινοτόμων τεχνολογικών εφαρμογών, ώστε βελτιωθεί το αίσθημα της ασφάλειας των πολιτών.

Οι πρακτικές που χρησιμοποιούμε στην εταιρεία μας συνδέονται με την:

  • Ανάπτυξη δικτύων από κάμερες ασφαλείας
  • Βελτίωση ψηφιακών υποδομών για γρήγορη συνδεσιμότητα
  • Δημιουργία και λειτουργία ολοκληρωμένου κέντρου διοίκησης και ελέγχου
  • Χαρτογράφηση εγκληματικότητας με συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών
  • Ενίσχυση δικτύου παρακολούθησης με χρήση drones
  • Ενσωμάτωση τεχνητής νοημοσύνης στα δίκτυα ασφαλείας