Οι ΑΠΕ στο προσκήνιο για την ενεργειακή αυτάρκεια των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών μέσω του βιοαερίου!

Credits: globalmethane.org

Οι αυξανόμενες ενεργειακές ανάγκες των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ) ωθούν όλο και περισσότερο τους αρμόδιους φορείς στις ΑΠΕ. Μια πολλά υποσχόμενη μορφή των ΑΠΕ, είναι το βιοαέριο, όπου σε συνδυασμό με τα φωτοβολταϊκά και αιολικά πάρκα θα αποτελέσουν τα επονομαζόμενα υβριδικά συγκροτήματα πολλαπλών ΑΠΕ.

Επιθυμητός στόχος είναι μέχρι το 2030, η ηλεκτροπαραγωγή στα ΜΔΝ, να στηρίζεται κατά 85% σε ΑΠΕ και ως το 2050 να φτάσει το 100%. Μοναδικός σκόπελος στο όλο εγχείρημα είναι η επάρκεια σε πρώτη ύλη (βιομάζα), κάτι που σχεδιάζεται να καλυφθεί σε πρώτο στάδιο με μεταφορά από άλλες περιοχές μέσω της θαλάσσιας διακίνησης.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Ελληνικού Συνδέσμου Παραγωγών Βιοαερίου (ΕΣΠΑΒ), κ. Κωνσταντίνο Αλεξανδρίδη, τα υβριδικά συγκροτήματα των πολλαπλών ΑΠΕ είναι ήδη υπό διαβούλευση, καθώς έχει καταρτίσει ολοκληρωμένη γενική πρόταση, η οποία είναι διαθέσιμη στο κοινό.